• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Drukuj PDF

Staże

Środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia / doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Prace interwerncyjne

Dofinansownie wynagrodzenia za zatrudnienie osób bezrobotnych 50+

Świadczenie aktywizacyjne

Grant na telepracę

Refundacja składek do 30 roku życia

Roboty publiczne

Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Szkolenia

Pożyczka z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów szkolenia

Dofinansowanie studiów podyplomowych

Zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia w ramach bonu zatrudnieniowego

Dla pracodawców

Dla osób zarejstrowanych

Wniosek Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

Inne

 

 

 

Staże
Wniosek o zorganizowanie stażu (PDF)  
Zgłoszenie krajowej oferty pracy  
Wniosek o wyplatę premii  

 

Środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej
Wniosek o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej (PDF)

 

Refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia / doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
Wniosek o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia / doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (PDF)
Oświadczenie ZUS RCX (PDF)

 

Prace interwerncyjne
Wniosek o organizację prac interwencyjnych (PDF)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zgłoszenie krajowej oferty pracy

Oświadczenie o udzielonej pomocy de minimis

Oświadczenie pracodawców

Wniosek o zwrot kosztów

 

 

Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób bezrobotnych 50+
Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia (PDF)
Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu sie o pomoc inna niz pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie (PDF)

Zgłoszenie krajowej oferty pracy

 

Świadczenie aktywizacyjne

Wniosek - świadczenie aktywizacyjne(PDF)

Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu sie o pomoc inna niz pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie (PDF)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zgłoszenie krajowej oferty pracy

 

Grant na telepracę

Wniosek - grant na telepracę(PDF)

Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu sie o pomoc inna niz pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie (PDF)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zgłoszenie krajowej oferty pracy

 

Refundacja składek do 30 roku życia

Wniosek - refundację  składek(PDF)

Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu sie o pomoc inna niz pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie (PDF)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zgłoszenie krajowej oferty pracy

 

Roboty publiczne
Wniosek o organizację robót publicznych (PDF)
Wniosek o zwrot kosztów (PDF)

 

Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej Wn-W 1
Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej Wn-W 2

 

Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Wn – O

 

Szkolenia
Wniosek o skierowanie na szkolenie (PDF)

 

Pożyczka z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów szkolenia
Wniosek o udzielenie pożyczki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów szkolenia (PDF)

 

Dofinansowanie studiów podyplomowych
Wniosek o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych (PDF)

 

Zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia w ramach bonu zatrudnieniowego
Wniosek o pracodawcy o zatrudnienie (PDF)
Oświadczenie przedsiębiorcy (PDF)
Wniosek o zwrot kosztów

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zgłoszenie krajowej oferty pracy

Oświadczenie o udzielonej pomocy de minimis

Oświadczenie wnioskodawcy o pomocy de minimis

 

Dla pracodawców
Zgłoszenie oferty pracy (PDF)

Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy (PDF)
Wniosek pracodawcy krajowego o udzielenie pomocy w doborze kandydatów do pracy lub w indywidualnym rozwoju zawodowym (PDF)

 

Dla osób zarejestrowanych
Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego - podjęcie pracy z własnej inicjatywy (PDF)
Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego - skierowanie do pracy przez urząd (PDF)

 

Inne
Wniosek o wydanie zaświadczenia o okresach pobierania zasiłku dla bezrobotnych (PDF)
Wzór upoważnienia do przetwarzania powierzonych danych osobowych (DOC)

 

 

Wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego
Wniosek KFS (PDF)

Kryteria przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

 

Pliki w formacie PDF można otworzyć za pomocą programu Adobe Acrobat Reader

get_ar

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 
W jakim szkoleniu chciałby Pani/Pan wziąć udział?
 

rejestr instytucji szkoleniowych